Wat is mediation?

Met mediation lost u, met behulp van een onafhankelijke mediator, samen uw conflict op. Het grote verschil met advocaten en rechters is dat een mediator geen standpunt inneemt, geen oplossingen bedenkt en geen beslissingen neemt. Dat doet u zelf en de mediator begeleidt u daarbij. U werkt en denkt zelf actief mee en u bepaalt samen de oplossing. Deze heeft daardoor vaak meer draagvlak bij partijen dan een opgelegde oplossing van bijvoorbeeld een rechter. De mediator kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal.

Er gelden 3 belangrijke uitgangspunten bij mediation:

  • Vertrouwelijkheid
  • Neutraliteit en onpartijdigheid van de mediator
  • Vrijwilligheid

Vertrouwelijkheid

Alles wat tijdens de mediationgesprekken besproken wordt, is vertrouwelijk. Dit geldt ook voor de gespreksverslagen, overeenkomsten en zelfs voor de uitkomst van de mediation. U moet er tijdens de mediation op kunnen vertrouwen dat wat u zegt binnenskamers blijft, zodat u vrijuit kunt spreken, zonder angst dat uw verhaal tegen u gebruikt wordt. De vertrouwelijkheid wordt door middel van de mediationovereenkomst gewaarbord, waarin een geheimhoudingsplicht is opgenomen.

Indien er derden bij een mediation betrokken zijn, bijvoorbeeld een advocaat of financieel adviseur zijn ook zij gebonden aan de geheimhoudingsplicht. Dit wordt geregeld door het mede ondertekenen van de mediationovereenkomst of een aparte verklaring.

Neutraliteit en onpartijdigheid van de mediator

De mediator is neutraal, dat betekent dat ik als mediator geen belang heb bij de uitkomst van de mediation. Daarnaast is de mediator ook onpartijdig en kiest dus geen partij. De mediator doet geen uitspraak over wie er gelijk heeft.

Vrijwilligheid

Mediation is vrijwillig op meerdere manieren. Het proces is vrijwillig, de aanwezigheid is vrijwillig en de gekozen oplossing is vrijwillig.

Een mediation kan namelijk alleen starten als u beiden aan mediation wilt meedoen. U kunt niet gedwongen worden om deel te nemen. Ook als een ander mediation voorstelt (bijvoorbeeld uw werkgever of op doorverwijzing van de rechter) bent u niet verplicht om deel te nemen. Dit betekent echter niet dat mediation weigeren altijd zonder gevolgen is. In arbeidszaken is een voorzichtige trend te ontdekken dat het weigeren van mediation gevolgen heeft voor de positie in een arbeidsconflict. Toch kunt u met een goede reden altijd afzien van mediation.

Ook als u al aan tafel zit bij de mediator, zit u daar vrijwillig. Dat betekent dat u altijd de mogelijkheid hebt om de mediation te stoppen. Omdat er na het afbreken van een mediation in sommige gevallen toch nog een aantal afspraken gemaakt moeten worden, is het verstandig om nog éénmaal bij de mediator te komen voor een zorgvuldige afronding.

De laatste vorm van vrijwilligheid is de oplossing, deze wordt namelijk niet opgelegd maar door u samen bereikt. 

Soorten mediation

Bij LuijkMediation ligt de focus op Arbeidsmediation: geschillen tussen werknemer-werkgever, collega's onderling en conflicten binnen een maatschap of ander samenwerkingsverband. Het kan daarbij gaan om een mediation waarin zakelijk afscheid genomen wordt van elkaar, maar hoe eerder onenigheid wordt besproken, hoe beter. Dus kwesties waarbij u de samenwerking weer vlot wilt trekken hebben de voorkeur.

U kunt bij mij ook terecht voor zakelijke conflicten, echtscheidingen en burenruzies.